بازدید بخشدار چهار دانگه ساری از روستای  میر افضل واوسر | واوسر نیوز
رفتن به نوارابزار