بازگشایی راههای ارتباطی به روستاهای واوسر نو و میر افضل واوسر | واوسر نیوز
رفتن به نوارابزار