گل آلود شدن آب شرب ،روستاهای واوسر نو و میر افضل واوسر بر اثر بارندگی | واوسر نیوز
رفتن به نوارابزار