سال « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل»با اقتصاد مقاومتی می توان به جنگ با بیکاری و رکود رفت | واوسر نیوز
رفتن به نوارابزار