نهال کاری بخشی از حریم جاده ورودی به روستای میر افضل واوسر | واوسر نیوز
رفتن به نوارابزار